Back to Top

Over Themis UHasselt

Wie zijn wij?


Themis is de vereniging voor en door rechtenstudenten. Samen met de faculteit rechten in Hasselt zag Themis het levenslicht in 2008. Meer dan ooit trachten wij klaar te staan voor alle studenten, van 1e bachelors in de rechten tot bijna afgestuurde juristen maar ook studenten van andere faculteiten en opleidingen zijn welkom. Hoe staan we voor u klaar, vraagt u? Zowel op academisch als recreatief vlak. Zo organiseerden we de vorige jaren lezingen door o.a. Minister Annemie Turtelboom en Staatssecretaris Servais Verherstraeten. We leveren ook al enkele jaren kandidaten voor de NautaDutilh Interuniversitaire pleitcompetitie, waar we ook organisatorisch ons steentje bijdragen. Verder kan u steeds ieder van ons aanspreken moesten er vragen rijzen na een hoorcollege waarbij u net iets minder alert was of wanneer de voorbereiding van een onderwijsgroep niet vlekkeloos verloopt. Vind ons terug op Facebook, via e-mail, of kom langs in het Themiskot (FR 0.07). Moest iemand van ons ongewenst een afschrikwekkend effect hebben, kan elk lid ook gaan rondneuzen in onze database vol notities en samenvattingen. Natuurlijk kan u ook bij ons terecht wanneer alle boeken even teveel geworden zijn en u snakt naar een feestje. In het begin van het academiejaar kan u terecht in de Fitlink voor I Love College TD, en in het tweede semester vindt onze You’ve Been Lawyered TD plaats in de Forty Five. Daarnaast zijn zowat alle Themiscantussen op z’n minst legendarisch te noemen. Ten slotte nemen wij om de zoveel tijd een café over om er onze fakbar van te maken. Zo beleefden we de voorbije academiejaren een aantal memorabele avonden in de Koestal, hoewel memorabel voor sommigen achteraf minder haalbaar bleek..

Wat is ons doel?


Een studentenvereniging heeft in het algemeen een minder goede reputatie. Wij willen echter het tegendeel bewijzen. Themis UHasselt richt zich namelijk niet enkel op de uitgaansaspecten maar tevens op het academische aspect. We zullen regelmatig ontspannende activiteiten organiseren zoals o.a. You’ve Been Lawyered TD, fakbars, cantussen, etc. Maar dit is niet het enige dat we doen. Themis UHasselt vindt het ook zeer belangrijk dat studenten, van de faculteit rechten in het bijzonder, maar ook studenten van andere faculteiten, een meerwaarde mee krijgen als lid van onze vereniging. We richten onze aandacht dus ook op het organiseren van lezingen, uitstappen naar gekende juridische instellingen (Vb. Europees Parlement te Straatsburg), een masterclass en natuurlijk de welgekende pleitcompetitie van faculteit rechten.Enkele documenten